ทาคาโกะ คาโตะ

ปัจจุบัน Takako Kato ดํารงตําแหน่งหัวหน้านักวิเคราะห์ในแผนกเทคโนโลยีและนวัตกรรมศึกษาที่ Mitsui & Co. Global Strategic Studies Institute (MGSSI) ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยภายใน Mitsui & Co. , Ltd. ด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปีเธอเชี่ยวชาญในการมองการณ์ไกลทางเทคโนโลยีและสํารวจรูปแบบธุรกิจใหม่ในภาคการดูแลสุขภาพและสุขภาพ ก่อนที่จะมาร่วมงานกับ MGSSI เธอได้รับสิทธิพิเศษในการทํางานให้กับบริษัทยาชั้นนําของญี่ปุ่น เธอจบการศึกษาจาก Imperial College London ซึ่งเธอได้รับปริญญาด้านชีววิทยา 

เพิ่มเติมจาก ผู้เขียน

คุณต้องการค้นหา อะไรอีกครั้งในวันนี้?