แม้จะมีการโฆษณาอย่างมีนัยสําคัญ แต่ บริษัท ส่วนใหญ่ยังคงดิ้นรนกับวิธีการรวมปัญญาประดิษฐ์เข้ากับธุรกิจของตนให้ประสบความสําเร็จตามรายงานใหม่ของ Lux Research เกี่ยวกับสถานะของ AI และวิธีที่ บริษัท ต่างๆสามารถปรับปรุงการตัดสินใจเกี่ยวกับ AI

รายงาน "ปัญญาประดิษฐ์: กรอบการทํางานเพื่อระบุความท้าทายและชี้นําผลลัพธ์ที่ประสบความสําเร็จ" วิเคราะห์สถานะปัจจุบันของปัญญาประดิษฐ์ในเชิงลึกและให้กรอบการทํางานที่เน้นผลลัพธ์แก่ บริษัท ต่างๆซึ่งพวกเขาสามารถนําไปใช้ในการตัดสินใจลงทุนที่ประสบความสําเร็จมากขึ้นและจัดการโครงการ AI ได้ดีขึ้น

 

พื้นหลังสีส้มสําหรับแบนเนอร์

เกี่ยวกับ Lux Research

Lux Research เป็นผู้ให้บริการชั้นนําด้านโซลูชันการวิจัยและการให้คําปรึกษาที่ใช้เทคโนโลยี ซึ่งช่วยให้ลูกค้าขับเคลื่อนการเติบโตผ่านนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ผู้บุกเบิกในอุตสาหกรรมการวิจัย Lux ผสมผสานความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคและข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจเข้ากับแพลตฟอร์มข่าวกรองที่เป็นกรรมสิทธิ์โดยใช้การวิเคราะห์ขั้นสูงและวิทยาศาสตร์ข้อมูลเพื่อแสดงตัวบ่งชี้ชั้นนําที่แท้จริง ด้วยข้อมูลที่มีคุณภาพที่ได้จากการวิจัยเบื้องต้นการวิเคราะห์ตามข้อเท็จจริงและความคิดเห็นที่ท้าทายความคิดแบบดั้งเดิมลูกค้าของ Lux จึงมีอํานาจในการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลมากขึ้นในวันนี้เพื่อให้แน่ใจว่าจะประสบความสําเร็จในอนาคต

บทสรุปผู้บริหาร

ปัญญาประดิษฐ์: กรอบการทํางานเพื่อระบุความท้าทายและชี้นําผลลัพธ์ที่ประสบความสําเร็จ

โดย:

นักวิเคราะห์

ผู้อํานวยการฝ่ายวิจัย

รองประธานและผู้อํานวยการกลุ่ม

แม้จะมีการโฆษณาอย่างมีนัยสําคัญ แต่ บริษัท ส่วนใหญ่ยังคงดิ้นรนกับวิธีการรวมปัญญาประดิษฐ์เข้ากับธุรกิจของตนให้ประสบความสําเร็จตามรายงานใหม่ของ Lux Research เกี่ยวกับสถานะของ AI และวิธีที่ บริษัท ต่างๆสามารถปรับปรุงการตัดสินใจเกี่ยวกับ AI

รายงาน "ปัญญาประดิษฐ์: กรอบการทํางานเพื่อระบุความท้าทายและชี้นําผลลัพธ์ที่ประสบความสําเร็จ" วิเคราะห์สถานะปัจจุบันของปัญญาประดิษฐ์ในเชิงลึกและให้กรอบการทํางานที่เน้นผลลัพธ์แก่ บริษัท ต่างๆซึ่งพวกเขาสามารถนําไปใช้ในการตัดสินใจลงทุนที่ประสบความสําเร็จมากขึ้นและจัดการโครงการ AI ได้ดีขึ้น

ขอบคุณ!

การดาวน์โหลดของคุณจะเริ่มขึ้นในไม่ช้า

ปัญญาประดิษฐ์: กรอบการทํางานเพื่อระบุความท้าทายและชี้นําผลลัพธ์ที่ประสบความสําเร็จ

โดย:

นักวิเคราะห์

ผู้อํานวยการฝ่ายวิจัย

รองประธานและผู้อํานวยการกลุ่ม

เกี่ยวกับ Lux Research

Lux Research เป็นผู้ให้บริการชั้นนําด้านโซลูชันการวิจัยและการให้คําปรึกษาที่ใช้เทคโนโลยี ซึ่งช่วยให้ลูกค้าขับเคลื่อนการเติบโตผ่านนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ผู้บุกเบิกในอุตสาหกรรมการวิจัย Lux ผสมผสานความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคและข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจเข้ากับแพลตฟอร์มข่าวกรองที่เป็นกรรมสิทธิ์โดยใช้การวิเคราะห์ขั้นสูงและวิทยาศาสตร์ข้อมูลเพื่อแสดงตัวบ่งชี้ชั้นนําที่แท้จริง ด้วยข้อมูลที่มีคุณภาพที่ได้จากการวิจัยเบื้องต้นการวิเคราะห์ตามข้อเท็จจริงและความคิดเห็นที่ท้าทายความคิดแบบดั้งเดิมลูกค้าของ Lux จึงมีอํานาจในการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลมากขึ้นในวันนี้เพื่อให้แน่ใจว่าจะประสบความสําเร็จในอนาคต

แหล่งข้อมูลล่าสุด

เกี่ยว ข้อง กับ เนื้อหา

คุณต้องการค้นหา อะไรอีกครั้งในวันนี้?