Anthony Schiavo

Anthony Schiavo

Anthony Schiavo ialah Pengarah Kanan dan Penganalisis Utama di Lux Research. Anthony adalah pemimpin pemikiran dalam inovasi mampan. Beliau meneroka isu-isu baru muncul dan membantu membentuk agenda penyelidikan Lux merentasi teknologi iklim, ekonomi pekeliling, teknologi pengguna, dasar, dan amalan inovasi. Anthony memberikan nasihat dan panduan strategik untuk eksekutif dalam industri bahan kimia, pembuatan, dan barangan pengguna dan sering memberikan pandangannya mengenai inovasi di acara industri, webinar dan forum Lux Research, dan di media.

Anthony menerima B.Sc. dalam Sains Bahan dan Kejuruteraan dari Virginia Tech. Semasa berkhidmat di Virginia Tech, Anthony menumpukan aktiviti penyelidikannya mengenai komposit biomaterial dan etika nanoteknologi.

Apa yang anda mahucari semula hari ini?