Menginspirasikan Petikan Laporan

Menginspirasikan Petikan Laporan: Buku Permainan Model Perniagaan Mampan Lux untuk Pembuatan

Oleh:

Naib Presiden Kanan, Pengarah Kumpulan

Muat turun petikan Laporan Inspire

Firma pembuatan yang berusaha untuk pertumbuhan yang mampan sambil mengekalkan keuntungan menghadapi cabaran, kerana model perniagaan tradisional mereka sering meningkatkan kesan alam sekitar dan penggunaan sumber. Isu ini boleh dielakkan dengan model perniagaan inovatif yang membolehkan pertumbuhan tanpa meningkatkan kesan alam sekitar, malah boleh meningkatkan kemampanan di seluruh rantaian nilai. Walau bagaimanapun, mencipta dan melaksanakan model-model ini boleh menjadi sukar dan tidak biasa untuk pasukan inovasi.

Untuk itu, laporan ini menangani tiga soalan utama:

  1. Apakah kategori dan jenis model perniagaan novel yang boleh digunakan untuk membantu syarikat berkembang secara mampan?
  2. Bagaimanakah syarikat harus memilih model perniagaan mana yang hendak dikejar untuk memenuhi sasaran ekonomi dan kemampanannya?
  3. Apakah cabaran yang perlu diatasi oleh pemimpin inovasi untuk berjaya melaksanakan inovasi model perniagaan ini?

Terima kasih!

Muat turun anda akan bermula tidak lama lagi.

Menginspirasikan Petikan Laporan: Buku Permainan Model Perniagaan Mampan Lux untuk Pembuatan

Oleh:

Naib Presiden Kanan, Pengarah Kumpulan

Mengenai Lux Research

Lux Research adalah penyedia terkemuka bagi penyelesaian penyelidikan dan nasihat yang didayakan teknologi, membantu pelanggan memacu pertumbuhan melalui inovasi teknologi. Sebagai perintis dalam industri penyelidikan, Lux secara unik menggabungkan kepakaran teknikal dan pandangan perniagaan dengan platform kecerdasan proprietari, menggunakan analisis lanjutan dan sains data untuk memaparkan petunjuk utama sebenar. Dengan data berkualiti yang diperoleh daripada penyelidikan utama, analisis berasaskan fakta, dan pendapat yang mencabar pemikiran tradisional, pelanggan Lux diberi kuasa untuk membuat keputusan yang lebih tepat hari ini untuk memastikan kejayaan masa depan.

Berkaitan Kandungan

Apa yang anda mahucari semula hari ini?