e-Book

Evenwicht tussen consumentenperspectieven en duurzaamheid voor het milieu bij de toepassing van op CO2 gebaseerde kunststoffen

Door:

EVP & groepsdirecteur Antropologie

Chief Product Officer

In ons streven naar een duurzame toekomst vormen kunststoffenop basis van CO2 een fascinerend kruispunt van innovatie en verantwoordelijkheid voor het milieu. Naast de gevolgen voor het milieu moeten deze nieuwe materialen echter ook voldoen aan de verwachtingen van de consument om echt te kunnen gedijen op de markt. Dit eBook onderzoekt de verschillende consumentenoverwegingen die van invloed zijn op de acceptatie vanop CO2 gebaseerde kunststoffen. 

We gaan vooral in op de verwachtingen van de consument dat deze kunststoffen zullen worden gebruikt om functionele en duurzamere producten te maken, wat een voorkeur weerspiegelt voor kunststoffen met een langere levensduur. We onderzoeken verder de bezorgdheid over mogelijke verergering van de vervuiling en benadrukken de noodzaak van een alomvattend levenscyclusbeheer dat recycling, verwijdering en afbraakprocessen omvat.  

In dit eBook navigeren we door deze complexe kruispunten en onderstrepen we het belang van de perceptie van de consument in onze reis naar een duurzamere toekomst metop CO2 gebaseerde kunststoffen. 

Bedankt!

Uw download start binnenkort.

Evenwicht tussen consumentenperspectieven en duurzaamheid voor het milieu bij de toepassing van op CO2 gebaseerde kunststoffen

Door:

EVP & groepsdirecteur Antropologie

Chief Product Officer

Over Lux

Lux Research is een toonaangevende leverancier van op technologie gebaseerde onderzoeks- en adviesoplossingen, die klanten helpt groei te stimuleren door middel van technologische innovatie. Als pionier in de onderzoeksindustrie combineert Lux op unieke wijze technische expertise en zakelijke inzichten met een eigen informatieplatform, waarbij geavanceerde analyses en datawetenschap worden gebruikt om echte toonaangevende indicatoren aan het licht te brengen. Met kwaliteitsgegevens afkomstig uit primair onderzoek, op feiten gebaseerde analyses en meningen die het traditionele denken uitdagen, worden klanten van Lux in staat gesteld om vandaag beter geïnformeerde beslissingen te nemen om toekomstig succes te garanderen.

Gerelateerde inhoud

Wat wil je vandaagonderzoeken?