Samhitha Udupa

Samhitha Udupa

Samhitha adalah Naib Presiden Operasi Produk di Lux. Sumbangan beliau dalam projek nasihat telah memudahkan pengkomersialan teknologi dalam bahan binaan termaju, proses pembuatan nanomaterial, fotovoltaik bersepadu bangunan, teknologi penghantaran dadah novel, dan pemangkin nano, untuk menamakan beberapa. Sebelum kerja perundingannya di Lux Research, Samhitha merupakan penyumbang utama kepada pasukan Perisikan Biosains, di mana beliau telah menjalankan penyelidikan primer dan sekunder yang luas dalam biofuel, biomaterial, penghantaran yang disasarkan, biologi sintetik, dan bidang biosains baru muncul yang lain.

Samhitha menyertai pasukan Penyelidikan Lux dari University of Pennsylvania di mana beliau bersama-sama mereka bentuk instrumen diagnostik yang mengukur tork dan pelbagai gerakan otot cuff rotator pada pesakit yang menderita sakit bahu kronik (paten belum selesai).

Samhitha memegang B.S. dalam Bioengineering dari University of Pennsylvania.

Lagi Daripada Pengarang

Apa yang anda mahucari semula hari ini?