ข้อมูลเชิงลึกของนักวิเคราะห์

Lux Ideathon Recap: Waste Valorization

โดย:

ผู้ร่วมวิจัย

Dive into the forefront of sustainable innovation with our latest Analyst Insight, recapping the pivotal findings from July 2023’s Lux Ideathon. This exclusive event, centered around the pressing theme of waste valorization, brought together leading Lux analysts and pioneering startup leaders for a dynamic pitch session and panel discussion.

Download now to discover how trailblazing companies are revolutionizing the industry by valorizing organic and gaseous waste into a spectrum of high-demand products like biomaterials, biofertilizers, and alternative food ingredients.

ขอบคุณ!

การดาวน์โหลดของคุณจะเริ่มขึ้นในไม่ช้า

Lux Ideathon Recap: Waste Valorization

โดย:

ผู้ร่วมวิจัย

เกี่ยวกับ Lux Research

Lux Research เป็นผู้ให้บริการชั้นนําด้านโซลูชันการวิจัยและการให้คําปรึกษาที่ใช้เทคโนโลยี ซึ่งช่วยให้ลูกค้าขับเคลื่อนการเติบโตผ่านนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ผู้บุกเบิกในอุตสาหกรรมการวิจัย Lux ผสมผสานความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคและข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจเข้ากับแพลตฟอร์มข่าวกรองที่เป็นกรรมสิทธิ์โดยใช้การวิเคราะห์ขั้นสูงและวิทยาศาสตร์ข้อมูลเพื่อแสดงตัวบ่งชี้ชั้นนําที่แท้จริง ด้วยข้อมูลที่มีคุณภาพที่ได้จากการวิจัยเบื้องต้นการวิเคราะห์ตามข้อเท็จจริงและความคิดเห็นที่ท้าทายความคิดแบบดั้งเดิมลูกค้าของ Lux จึงมีอํานาจในการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลมากขึ้นในวันนี้เพื่อให้แน่ใจว่าจะประสบความสําเร็จในอนาคต

เกี่ยว ข้อง กับ เนื้อหา

คุณต้องการค้นหา อะไรอีกครั้งในวันนี้?