นํา อุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลก สู่อนาคตที่ยั่งยืน

เรามุ่งเน้นไปที่หกอุตสาหกรรมหลัก: เคมีภัณฑ์สินค้าอุปโภคบริโภคอุตสาหกรรมน้ํามันและก๊าซมานุษยวิทยาเชิงทํานายและสาธารณูปโภค นักวิเคราะห์ของเราทํางานร่วมกันข้ามสายงานในการค้นพบจากภาคส่วน บริษัท และเทคโนโลยีต่างๆ

สารเคมี

ผู้เชี่ยวชาญของ Lux ผสมผสานความรู้ที่กว้างขวางเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์กายภาพและข้อมูลเชิงลึกทางเทคนิคเพื่อสร้างมุมมองที่แตกต่างว่าสารเคมีและวัสดุเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างไร เรามีเทคโนโลยีที่ครอบคลุมที่ดีที่สุดสําหรับเศรษฐกิจหมุนเวียนตั้งแต่การรีไซเคิลขั้นสูงไปจนถึงวัสดุใหม่ ๆ และความรู้ที่กว้างขวางเกี่ยวกับความต้องการของผู้ใช้ปลายทาง

สินค้าอุปโภคบริโภค

Lux นําการวิจัยอย่างกว้างขวางในด้านการเกษตรส่วนผสมและวัสดุศาสตร์ เราให้บริการผู้นําด้านนวัตกรรมในอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคด้วยแนวคิดใหม่สําหรับผลิตภัณฑ์และโอกาสที่เป็นไปได้สําหรับตลาดใหม่ นอกจากนี้ ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีที่สําคัญของเรายังช่วยให้ผู้นําด้านนวัตกรรมสามารถค้นหาวิธีใหม่ๆ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนําพวกเขาออกสู่ตลาดแบบดิจิทัล

อุตสาหกรรม

ผู้นําอุตสาหกรรม: ระบุนวัตกรรมที่จะเกิดขึ้นและโอกาสก่อนการค้าก่อนที่จะเกิดขึ้น ผู้เชี่ยวชาญของ Lux เน้นย้ําถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ตั้งแต่ความก้าวหน้าทางดิจิทัลไปจนถึงวัสดุใหม่และนวัตกรรมพื้นผิวเพื่อจัดการกับเป้าหมายเช่นการลดคาร์บอน นอกจากนี้ยังได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มเช่นเศรษฐกิจหมุนเวียนการเปลี่ยนผ่านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค

น้ํามันและก๊าซ

ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานที่มีชื่อเสียงระดับโลกของ Lux ช่วยให้องค์กรต่างๆ กําหนดวิธีจัดการกับการลดคาร์บอน นักวิทยาศาสตร์และวิศวกรของเราให้ความเข้าใจในทางปฏิบัติเกี่ยวกับผลกระทบของการกระทําสุทธิเป็นศูนย์ที่ดําเนินการทั่วทั้งระบบนิเวศไม่ใช่แค่อุตสาหกรรมของพวกเขาการส่งมอบบริบทที่ผู้นําจําเป็นต้องรู้เพื่อตัดสินใจด้านนวัตกรรมที่ถูกต้อง

มานุษยวิทยาทํานาย

แพลตฟอร์มมานุษยวิทยาเชิงคาดการณ์ของ Lux ใช้ AI เพื่อส่งมอบความเข้าใจทางวัฒนธรรมในเชิงลึกอย่างรวดเร็ว ด้วยการใช้ประโยชน์จาก AI จะตรวจสอบคอลเล็กชันปัจจัยทางชาติพันธุ์วิทยาที่กว้างขวางและฐานข้อมูลข้อมูลเชิงลึกที่ครอบคลุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ กระบวนการนี้ช่วยเพิ่มการวิเคราะห์ของเราโดยการรวมแหล่งข้อมูลออนไลน์ส่งผลให้มีข้อมูลเชิงลึกที่นําไปปฏิบัติได้ซึ่งมีทั้งความครอบคลุมและละเอียดอ่อน

สาธารณูปโภค

การวิจัยของเราเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียนครอบคลุมอุตสาหกรรมการส่งการกระจายยานยนต์การผลิตและสินค้าอุปโภคบริโภคทําให้ผู้นําด้านนวัตกรรมสามารถเข้าใจแนวโน้มเหล่านี้ได้อย่างกว้างขวาง การคาดการณ์ของเรานั้นไม่มีใครเทียบได้ในการทําความเข้าใจความต้องการแหล่งที่มาและการกระจายพลังงานทําให้การประเมินที่ถูกต้องว่าผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าใหม่และระบบนิเวศโดยรอบจะพัฒนาอย่างไร

สํารวจว่าการวิจัยของ Lux สามารถช่วยคุณขับเคลื่อนนวัตกรรมในอุตสาหกรรมของคุณได้อย่างไร

คุณต้องการค้นหา อะไรอีกครั้งในวันนี้?