สแนปช็อตรายงาน Inspire

The Lux Decarbonization Radar

โดย:

หัวหน้านักวิเคราะห์

The industrial sector is a major contributor to global CO2 emissions, facing growing demands to align with international carbon-neutrality goals. Given this urgency, inaction is not viable. Yet, implementing effective solutions is a complex task, as each industrial process requires a customized set of technologies to achieve net-zero emissions.

Our report introduces the Lux Decarbonization Radar, a strategic framework designed to help companies plan their technological pathways towards carbon neutrality. This framework categorizes low-carbon technologies, enabling businesses to identify, prioritize, and adopt innovative solutions to achieve their net-zero ambitions.

ขอบคุณ!

การดาวน์โหลดของคุณจะเริ่มขึ้นในไม่ช้า

The Lux Decarbonization Radar

โดย:

หัวหน้านักวิเคราะห์

เกี่ยวกับ Lux Research

Lux Research เป็นผู้ให้บริการชั้นนําด้านโซลูชันการวิจัยและการให้คําปรึกษาที่ใช้เทคโนโลยี ซึ่งช่วยให้ลูกค้าขับเคลื่อนการเติบโตผ่านนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ผู้บุกเบิกในอุตสาหกรรมการวิจัย Lux ผสมผสานความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคและข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจเข้ากับแพลตฟอร์มข่าวกรองที่เป็นกรรมสิทธิ์โดยใช้การวิเคราะห์ขั้นสูงและวิทยาศาสตร์ข้อมูลเพื่อแสดงตัวบ่งชี้ชั้นนําที่แท้จริง ด้วยข้อมูลที่มีคุณภาพที่ได้จากการวิจัยเบื้องต้นการวิเคราะห์ตามข้อเท็จจริงและความคิดเห็นที่ท้าทายความคิดแบบดั้งเดิมลูกค้าของ Lux จึงมีอํานาจในการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลมากขึ้นในวันนี้เพื่อให้แน่ใจว่าจะประสบความสําเร็จในอนาคต

เกี่ยว ข้อง กับ เนื้อหา

คุณต้องการค้นหา อะไรอีกครั้งในวันนี้?