สแนปช็อตรายงาน Inspire

กรอบกลยุทธ์ Lux Net-Zero

โดย:

หัวหน้านักวิเคราะห์

ดาวน์โหลดสแนปช็อต Inspire Report

After a century of dominance in which oil and gas have been society’s main energy source, the world is now moving on to other primary energy sources, placing companies in tough dilemmas with hard decisions to make.

This report snapshot, “The Lux Net-Zero Strategy Framework,” combines qualitative insights from hundreds of conversations with oil and gas leaders with a quantitative study of annual reports from leading oil and gas companies. The report presents a holistic understanding of the current state of oil and gas companies and their roadmap for the energy transition.

ขอบคุณ!

การดาวน์โหลดของคุณจะเริ่มขึ้นในไม่ช้า

กรอบกลยุทธ์ Lux Net-Zero

โดย:

หัวหน้านักวิเคราะห์

เกี่ยวกับ Lux Research

Lux Research เป็นผู้ให้บริการชั้นนําด้านโซลูชันการวิจัยและการให้คําปรึกษาที่ใช้เทคโนโลยี ซึ่งช่วยให้ลูกค้าขับเคลื่อนการเติบโตผ่านนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ผู้บุกเบิกในอุตสาหกรรมการวิจัย Lux ผสมผสานความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคและข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจเข้ากับแพลตฟอร์มข่าวกรองที่เป็นกรรมสิทธิ์โดยใช้การวิเคราะห์ขั้นสูงและวิทยาศาสตร์ข้อมูลเพื่อแสดงตัวบ่งชี้ชั้นนําที่แท้จริง ด้วยข้อมูลที่มีคุณภาพที่ได้จากการวิจัยเบื้องต้นการวิเคราะห์ตามข้อเท็จจริงและความคิดเห็นที่ท้าทายความคิดแบบดั้งเดิมลูกค้าของ Lux จึงมีอํานาจในการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลมากขึ้นในวันนี้เพื่อให้แน่ใจว่าจะประสบความสําเร็จในอนาคต

แหล่งข้อมูลล่าสุด

เกี่ยว ข้อง กับ เนื้อหา

คุณต้องการค้นหา อะไรอีกครั้งในวันนี้?