ข้อมูลเชิงลึกของนักวิเคราะห์

ภูมิทัศน์เทคโนโลยี: พลังงานระยะยาว

โดย:

ผู้ช่วยวิจัยอาวุโส

นักวิเคราะห์

ดาวน์โหลด Analyst Insight

ในขณะที่เราพยายามที่จะเข้าถึงเศรษฐกิจที่เป็นกลางทางคาร์บอนไฟฟ้าจะกลายเป็นแกนหลักของระบบพลังงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2050 จะต้องมีการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีการผลิตพลังงานหมุนเวียน (RE) และการจัดเก็บข้อมูลที่แตกต่างกัน นอกจากนี้เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของการจ่ายไฟฟ้าความยืดหยุ่นของเครือข่ายไฟฟ้าจําเป็นต้องได้รับการเสริมสร้างด้วยการใช้เทคโนโลยีการจัดเก็บขนาดยูทิลิตี้ระยะยาวสําหรับระยะเวลาการปล่อยสี่ชั่วโมงขึ้นไป

อ่านต่อข้อมูลเชิงลึกของนักวิเคราะห์สําหรับ Lux Take เกี่ยวกับสิ่งที่ บริษัท ควรทําในตอนนี้เพื่อเตรียมพร้อมสําหรับโครงข่ายไฟฟ้าในอนาคต

ขอบคุณ!

การดาวน์โหลดของคุณจะเริ่มขึ้นในไม่ช้า

ภูมิทัศน์เทคโนโลยี: พลังงานระยะยาว

โดย:

ผู้ช่วยวิจัยอาวุโส

นักวิเคราะห์

เกี่ยวกับ Lux Research

Lux Research เป็นผู้ให้บริการชั้นนําด้านโซลูชันการวิจัยและการให้คําปรึกษาที่ใช้เทคโนโลยี ซึ่งช่วยให้ลูกค้าขับเคลื่อนการเติบโตผ่านนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ผู้บุกเบิกในอุตสาหกรรมการวิจัย Lux ผสมผสานความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคและข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจเข้ากับแพลตฟอร์มข่าวกรองที่เป็นกรรมสิทธิ์โดยใช้การวิเคราะห์ขั้นสูงและวิทยาศาสตร์ข้อมูลเพื่อแสดงตัวบ่งชี้ชั้นนําที่แท้จริง ด้วยข้อมูลที่มีคุณภาพที่ได้จากการวิจัยเบื้องต้นการวิเคราะห์ตามข้อเท็จจริงและความคิดเห็นที่ท้าทายความคิดแบบดั้งเดิมลูกค้าของ Lux จึงมีอํานาจในการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลมากขึ้นในวันนี้เพื่อให้แน่ใจว่าจะประสบความสําเร็จในอนาคต

แหล่งข้อมูลล่าสุด

เกี่ยว ข้อง กับ เนื้อหา

คุณต้องการค้นหา อะไรอีกครั้งในวันนี้?