การสัมมนาผ่านเว็บตามความต้องการ

Perilous Policy: Predicting the Future Global Regulatory Landscape for Plastic Pyrolysis

โดย:

ผู้อํานวยการอาวุโสและนักวิเคราะห์หลัก

ดูการสัมมนาผ่านเว็บนี้ตอนนี้หรือในภายหลังโดยการลงทะเบียนด้านบน!

Chemicals companies have bet much of their recycling hopes on plastic pyrolysis, but crucial regulatory acceptance of this technique is still missing in most major economies. 2024 looks to be a major year for plastic waste policy, as the UN, the EU, India, and many U.S. states are planning to enact major circular economy rules and regulations. Will these start a pyrolysis renaissance or doom it to the dustbin of chemicals industry history?  

This webinar explores the current state of pyrolysis regulation, make predictions about the future development of policy, and unpack the impact on polyolefin pyrolysis.

โปรดทราบ:

  • สําเนาของสไลด์การนําเสนอและการบันทึกการสัมมนาผ่านเว็บจะถูกส่งไปยังผู้ลงทะเบียนทั้งหมดหลังจากการสัมมนาผ่านเว็บ

ขอบคุณ!

การสัมมนาผ่านเว็บตามความต้องการ

Perilous Policy: Predicting the Future Global Regulatory Landscape for Plastic Pyrolysis

โดย:

ผู้อํานวยการอาวุโสและนักวิเคราะห์หลัก

ดู การสัมมนาผ่านเว็บตามความต้องการ

Chemicals companies have bet much of their recycling hopes on plastic pyrolysis, but crucial regulatory acceptance of this technique is still missing in most major economies. 2024 looks to be a major year for plastic waste policy, as the UN, the EU, India, and many U.S. states are planning to enact major circular economy rules and regulations. Will these start a pyrolysis renaissance or doom it to the dustbin of chemicals industry history?  

This webinar will explore the current state of pyrolysis regulation, make predictions about the future development of policy, and unpack the impact on polyolefin pyrolysis.

คุณต้องการค้นหา อะไรอีกครั้งในวันนี้?