การสัมมนาผ่านเว็บตามความต้องการ

The Future of Sustainable CPG Must Include Digital Agriculture

โดย:

นักวิเคราะห์การเกษตร

ผู้อํานวยการฝ่ายวิจัย

ดูการสัมมนาผ่านเว็บนี้ตอนนี้หรือในภายหลังโดยการลงทะเบียนด้านบน!

In this webinar, we outline how consumer companies are advancing or failing to advance their understanding of the agriculture supply chain and where opportunities exist to leverage digital agriculture innovations to hit sustainability and product goals.

CPG companies have set sustainability goals but are under the gun to move quickly as promised timelines loom and third-party watch dogs call out greenwashing. While internal expertise can help identify options that move the needle on sustainability for areas of core expertise, identifying options and strategies to reduce impacts associated with the supply chain, particularly those ingredients coming from agriculture, is difficult. However, we are reaching a paradigm shift wherein agriculture’s advancing state of digital transformation, regulatory information requirements for the supply chain, and consumer interest in sustainability are aligning for downstream companies (i.e., commodity, processor, and CPG companies) to create connections with the supply chain and reduce environmental impacts while improving production quality and consistency.  

โปรดทราบ:

  • สําเนาของสไลด์การนําเสนอและการบันทึกการสัมมนาผ่านเว็บจะถูกส่งไปยังผู้ลงทะเบียนทั้งหมดหลังจากการสัมมนาผ่านเว็บ

ขอบคุณ!

การสัมมนาผ่านเว็บตามความต้องการ

The Future of Sustainable CPG Must Include Digital Agriculture

โดย:

นักวิเคราะห์การเกษตร

ผู้อํานวยการฝ่ายวิจัย

ดู การสัมมนาผ่านเว็บตามความต้องการ

In this webinar, we outline how consumer companies are advancing or failing to advance their understanding of the agriculture supply chain and where opportunities exist to leverage digital agriculture innovations to hit sustainability and product goals.   

CPG companies have set sustainability goals but are under the gun to move quickly as promised timelines loom and third-party watch dogs call out greenwashing. While internal expertise can help identify options that move the needle on sustainability for areas of core expertise, identifying options and strategies to reduce impacts associated with the supply chain, particularly those ingredients coming from agriculture, is difficult. However, we are reaching a paradigm shift wherein agriculture’s advancing state of digital transformation, regulatory information requirements for the supply chain, and consumer interest in sustainability are aligning for downstream companies (i.e., commodity, processor, and CPG companies) to create connections with the supply chain and reduce environmental impacts while improving production quality and consistency.  

คุณต้องการค้นหา อะไรอีกครั้งในวันนี้?