Beleid

Lux Research zal Abonnee voorzien van Gebruikers ID's om elektronische toegang tot de Inlichtingendienst(en) mogelijk te maken voor maximaal het aantal Leden dat is geautoriseerd in Bijlage A. Gebruikers ID's zijn uniek voor elk geautoriseerd Lid en mogen niet worden gedeeld.

Alle Leden dienen werknemers van de Abonnee te zijn. Leden mogen kopieën van de Inlichtingendienst uitsluitend gebruiken en afdrukken voor de individuele zakelijke doeleinden van deze Leden voor zover deze doeleinden verband houden met zijn/haar dienstverband met de Abonnee, zolang het Lid de juiste bronvermelding verschaft. Dergelijke kopieën mogen niet verder openbaar worden gemaakt, verspreid, gedistribueerd, gereproduceerd of doorgegeven aan enige persoon, firma of entiteit zonder de schriftelijke toestemming van Lux Research.

Leden met het privilege Onderzoek mogen Onderzoeken indienen die betrekking hebben op hun individuele rol. Zij mogen niet optreden als een facilitator voor vragen voor andere werknemers, contractanten, leveranciers en/of verkopers van de Abonnee.

Om te citeren, te refereren of een onderzoeksuittreksel van Lux Research Inc. te gebruiken, moet een e-mailverzoek worden ingediend bij approvals@luxresearchinc.com. De aanvraag moet de titel en datum van het document bevatten, en de gewenste figuur of quote. Alle inhoud © 2021, Lux Research, Inc.

We reageren binnen 1 werkdag op verzoeken als alle vereiste informatie is verstrekt.

We ondersteunen Internet Explorer 11.0 en hoger, Google Chrome en Safari. Voor PDF-documenten is Adobe Acrobat 9 of hoger vereist.

Controleer deze pagina regelmatig. Van tijd tot tijd kan Lux Research haar beleid aanpassen zonder voorafgaande kennisgeving. Alle updates of wijzigingen zullen duidelijk worden weergegeven. Als u vragen of opmerkingen heeft, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Toestemmingsbeleid voor evenementenmedia

Wanneer u een evenement of programma van Lux Research ("Lux") betreedt, betreedt u een ruimte waar fotografie, audio- en video-opnames kunnen plaatsvinden. Door het betreden van het evenemententerrein stemt u ermee in dat foto's, geluidsopnames, video-opnames en het vrijgeven, publiceren, tentoonstellen of reproduceren ervan worden gebruikt voor promotionele doeleinden, opname op websites, sociale media of andere doeleinden door Lux en haar filialen en vertegenwoordigers. Beelden, foto's en/of video's kunnen gebruikt worden om gelijkaardige Lux evenementen in de toekomst te promoten, het evenement in de kijker te zetten en de mogelijkheden van Lux tentoon te stellen. U ontslaat Lux, haar functionarissen en werknemers, en alle betrokken personen van elke aansprakelijkheid in verband met het nemen, opnemen, digitaliseren, of publiceren en gebruiken van foto's, computerbeelden, video- en/of of geluidsopnames. Door het evenemententerrein te betreden, doet u afstand van alle rechten die u zou kunnen hebben op enige aanspraak op betaling of royalty's in verband met enig gebruik, tentoonstelling, streaming, webcasting, televisie of andere publicatie van deze materialen, ongeacht het doel of de sponsoring van dergelijk gebruik, tentoonstelling, uitzending, webcasting of andere publicatie, ongeacht of er een toegangsprijs of sponsoring wordt aangerekend. U doet ook afstand van elk recht om foto's, video's of audio-opnames genomen door Lux of de persoon of entiteit aangeduid door Lux te inspecteren of goed te keuren. Je bent volledig op de hoogte gebracht van je toestemming, afstand van aansprakelijkheid en vrijwaring alvorens het evenement te betreden.

Beleid voor analistenonderzoek

Een Lux analistenonderzoek is een formeel product en wordt als volgt gedefinieerd: Een virtueel gesprek van 50 minuten tussen een lid met een licentie (de klant moet een licentie hebben om een onderzoek in te plannen) en een Lux expert (een analist of consultant). Als het Lux Advisory of Executive lid een Insight lidmaatschap aan zijn abonnement heeft gekoppeld, mogen deze Insight leden het onderzoek bijwonen.

Lux verbindt zich ertoe om binnen de 48 werkuren na ontvangst van de aanvraag een ontvangstbevestiging te sturen, en zal alles in het werk stellen om binnen de 14 werkdagen te antwoorden.

Virtuele onderzoeken zijn beperkt tot twee uur experttijd per onderzoek, inclusief voorbereiding en follow-up.

Voor sommige vragen kunnen meerdere vragen nodig zijn om te beantwoorden; als de klant verdere bespreking wenst na het eerste gesprek, kunnen vervolgvragen worden gepland als dit nodig is volgens de contractbepalingen van elke klant.

Analisten zullen geen op maat gemaakt primair of secundair onderzoek uitvoeren voor cliënten via het analistenonderzoek, met inbegrip van op maat gemaakte beoordelingen voor cliënten. Lux kan bestaand presentatiemateriaal delen tijdens het gesprek, naar goeddunken van de expert, maar zal geen aangepaste decks maken voor een onderzoek. Onderzoek is een gesprek tussen een analist en een lid of leden van de klant. Als een formele presentatie en/of een groter publiek vereist is, kunnen dergelijke verzoeken worden uitgevoerd onder onze Lux Expertisediensten.

Hoewel we als organisatie standaard een virtuele, face-to-face enquête afgeven, zullen we indien nodig ook via e-mail schriftelijke vragen van klanten beantwoorden, naar goeddunken van de Lux expert die de vraag beantwoordt.

Als een onderzoeksonderwerp niet tot de expertisegebieden van Lux behoort, zal Lux nagaan of er een analist is die met een klant zou kunnen praten, maar Lux garandeert dit resultaat niet.

Lux kan gesprekken over informatie opnemen voor interne notariële en archiveringsdoeleinden. Deze opnames zullen niet extern verspreid worden, noch in geschreven vorm, noch in audiovorm.

Lux staat niet toe dat iemand buiten het bedrijf dat onze IP gelicentieerd heeft, deelneemt aan een analistenonderzoek. Het gesprek zal onmiddellijk worden stopgezet als er onbevoegde deelnemers aan het gesprek zijn. Aangezien onze onderzoeken vertrouwelijk zijn voor onze klanten, kan Lux niemand buiten de klantorganisatie of het Lux team toelaten op onderzoeken als gevolg van de NDA en vertrouwelijkheidsclausules in onze ledenserviceovereenkomst.

Lux Research is een onderzoeks- en adviesbureau dat onze klanten de inzichten verschaft die ze nodig hebben om elke dag de juiste innovatiebeslissingen te nemen. Wij zijn een uniek team van wetenschappers, bedrijfsleiders en ingenieurs die hun levenswerk hebben gewijd aan het begrijpen van geavanceerde technologieën en natuurwetenschappen om zo commerciële innovatie te inspireren.

Onze missie is om onze klanten te helpen de juiste inzet te doen voor innovatie die een positieve impact zal hebben op hun organisatie en de wereld.

Integriteitsverklaring

Lux Research is een onderzoeks- en adviesbureau dat onze klanten de inzichten verschaft die ze nodig hebben om elke dag de juiste innovatiebeslissingen te nemen. Wij zijn een uniek team van wetenschappers, bedrijfsleiders en ingenieurs die hun levenswerk hebben gewijd aan het begrijpen van geavanceerde technologieën en natuurwetenschappen om zo commerciële innovatie te inspireren.

Onze missie is om onze klanten te helpen de juiste inzet te doen voor innovatie die een positieve impact zal hebben op hun organisatie en de wereld.

De kritische aard van de beslissingsondersteuning die we leveren aan innovatieleiders vereist dat ons onderzoek en advies op feiten is gebaseerd en betrouwbaar is. Bij Lux nemen we de objectiviteit, onpartijdigheid en betrouwbaarheid van ons onderzoek zeer serieus en we waarborgen de integriteit ervan door ons te houden aan de Lux Research Code of Conduct.

Gedragscode

Objectiviteit staat voorop bij Lux Research. Lux Research promoot, vermarkt of verkoopt geen technologie. Onze analisten en consultants hebben er geen belang bij of een bepaalde technologie of bedrijfspraktijk slaagt of faalt, zodat u erop kunt vertrouwen dat onze perspectieven en aanbevelingen onbevooroordeeld zijn.

Lux Research beschermt de onafhankelijkheid en objectiviteit van ons onderzoek op de volgende manieren:

 • Lux Research bepaalt onderzoeksagenda's en dekkingsgebieden - we waarderen de input van klanten over de thema's, markten, bedrijven en technologieën die zij belangrijk vinden. Hoewel we onze berichtgeving afstemmen op de prioriteiten van onze klanten, kan Lux Research zelf de onderzoeksagenda bepalen.
 • We geven duidelijk onze "Lux Take" en kijk op de organisaties, technologieën en marktopportuniteiten die we bestrijken. Deze evaluaties worden geleid door standaard gegevensbronnen en algoritmen die worden geïnformeerd en bevestigd door interne beoordelingsprocessen om ervoor te zorgen dat onze beoordelingen een gevalideerd Lux-perspectief presenteren.
 • We maken gebruik van eigen methodologieën, zowel kwantitatief als kwalitatief, en rigoureuze onderzoeksontwikkelings-, bewerkings- en beoordelingsprocessen met de nodige checks and balances om ervoor te zorgen dat onze inzichten betrouwbaar zijn.
 • Alle onderzoeksanalisten worden getraind en gecertificeerd in Lux methodologieën en gedragscodes, inclusief periodieke hercertificering.

Ethiek

 • Om onze status als onafhankelijk en objectief te behouden, zorgen we ervoor dat onze analisten hun standpunten holistisch en zonder externe invloed ontwikkelen. We leggen deze ethiek vast in onze gedragscode.
 • Onze analisten en consultants mogen geen aandelen bezitten in bedrijven of sectoren die ze bestrijken om persoonlijke objectiviteit te garanderen.
 • Onze analisten en consultants mogen geen zitting hebben in raden van bestuur binnen de sectoren of markten die ze met hun onderzoek bestrijken.
 • Onze analisten en consultants mogen geen gratis of afgeprijsde goederen aannemen van organisaties die zaken doen of willen doen met het bedrijf.

Vertrouwelijkheid

We werken wereldwijd met innovatieleiders uit het bedrijfsleven, de overheid, de financiële sector en de non-profitsector. Al onze communicatie en interacties met klanten zijn gebonden aan geheimhoudingsovereenkomsten. Ons onderzoeksteam is uitgebreid getraind in het adviseren en leveren van inzichten terwijl de unieke aard of specifieke gegevens die van klanten zijn verzameld zonder hun expliciete toestemming, zoals een goedgekeurde casestudy, worden beschermd.

Onderzoeksdekking

Lux Research interviewt start-ups en innovatieaanbieders voor onze bedrijfsprofielen en evaluatieve onderzoeken en inzichten. Een organisatie hoeft geen klant van Lux te zijn om deel te nemen aan een interview of om in aanmerking te komen voor ons onderzoek.

Aanwezigheid in het marktecosysteem en de relevantie van ontdekkingen en producten voor onze klanten bepalen of we een specifieke organisatie of technologie behandelen. We accepteren briefings als ze aansluiten bij een actueel analyseonderwerp en feitelijke correcties zijn altijd welkom, maar onze analyse en aanbevelingen blijven van onszelf. Als u een briefing wilt geven aan een van onze analisten, kunt u een verzoek sturen naar briefing@luxresearchinc.com.

Deze privacyverklaring is van kracht vanaf mei 2018, in afwachting van de definitieve herziening en goedkeuring.

Lux Research, Inc. en haar filialen (gezamenlijk "Lux", "wij" of "ons") erkennen het belang van de bescherming van uw persoonlijke gegevens en zetten zich in om deze op verantwoorde wijze en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming te verwerken in alle landen waarin Lux actief is.

Deze Privacyverklaring beschrijft de privacypraktijken van Lux die van toepassing zijn op de manier waarop persoonlijke informatie die we verzamelen, wordt gebruikt, opgeslagen en gedeeld. Gelieve deze verklaring te lezen voordat u ons informatie verstrekt. Door gebruik te maken van onze websites of u in te schrijven voor onze diensten en evenementen, gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van uw informatie zoals beschreven in deze Privacyverklaring. Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op de praktijken van derden die Lux niet bezit of controleert, of op personen die Lux niet tewerkstelt of beheert.

Als u vragen hebt over onze privacypraktijken of vragen, verzoeken of zorgen met betrekking tot uw gegevens, kunt u contact met ons opnemen via e-mail op Privacy.Officer@luxresearchinc.com.

Lux Research, Inc. is de gegevensbeheerder en -verwerker en heeft haar hoofdkantoor in Boston, MA, USA. Contactinformatie voor elk van onze kantoren wereldwijd vindt u hier. Onze vertegenwoordiger in de Europese Unie voor privacydoeleinden is:

Lux Research EMEA
De Boelelaan 32
1083 HJ
Amsterdam

Privacy.Officer@luxresearchinc.com

1. Informatie die we verzamelen

Wij verzamelen de volgende soorten informatie (gezamenlijk "Persoonsgegevens"):

 • Identiteitsgegevens omvatten voornaam, achternaam, aanhef en functietitel.
 • Contactgegevens omvatten e-mailadres, telefoonnummer(s) en fysiek adres.
 • Technische gegevens omvatten URL's, internetprotocol (IP)-adres, browsertype en -versie, tijdzone-instelling en -locatie, browserplug-in types en -versies, besturingssysteem en platform en andere technologie op de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot onze website(s).
 • Profiel- of accountgegevens omvatten uw gebruikersnaam en wachtwoord, uw interesses, voorkeuren en feedback. Wanneer klanten de Lux ledensite bezoeken, slaan we een verificatietoken op zodat je niet telkens hoeft in te loggen. We kunnen ook informatie opslaan die relevant is voor het bijwonen van evenementen, zoals maaltijdvoorkeuren.
 • Gebruiksgegevens omvatten informatie over hoe u onze website(s), producten en diensten gebruikt.
 • Marketing- en communicatiegegevens omvatten uw voorkeuren voor het ontvangen van marketing van ons en onze derden en uw communicatievoorkeuren.
 • Sollicitatiegegevens omvatten cv, werkverleden en opleiding.
 • Als u ermee instemt om deel te nemen aan een opgenomen videovergadering/conferentie, kan het verslag van die vergadering en eventuele bijbehorende analyse persoonlijke informatie bevatten die u over uzelf en anderen hebt vrijgegeven, zoals namen, titels, contactgegevens, bedrijf, locatie en uw imago. U mag geen persoonlijke informatie over andere personen vrijgeven. Als u dit toch doet, dan is dit op basis van het feit dat u de toestemming heeft van die persoon om hun persoonlijke informatie bekend te maken aan Lux en u zal ervoor zorgen dat ze een kopie van dit beleid krijgen.

We vragen je geen gevoelige Persoonsgegevens (bijv. sofinummers, informatie met betrekking tot ras of etnische afkomst, seksuele geaardheid, politieke opvattingen, religie of andere overtuigingen, gezondheid, biometrische of genetische kenmerken, criminele achtergrond of lidmaatschap van een vakbond) op of via onze websites of op andere manieren naar ons te sturen of openbaar te maken.

Onze websites, producten en diensten leveren bedrijfsgerelateerde inhoud en zijn specifiek gericht op en ontworpen voor gebruik door volwassenen. We vragen of verzamelen niet bewust informatie van of over personen jonger dan 18 jaar.

2. Hoe we informatie verzamelen

Lux verzamelt Persoonsgegevens over u of uw apparaten op verschillende manieren, waaronder:

 • Via onze websites: We verzamelen informatie via onze websites, onder andere wanneer u zich registreert voor een evenement of webinar, contact met ons opneemt, een enquête invult, zich inschrijft voor onze e-mailnieuwsbrief of blog, of inhoud downloadt (bijv. whitepapers of samenvattingen).
 • Via websites van derden zoals blogpagina's en sociale media: Informatie kan door u openbaar worden gemaakt via websites, message boards, profielpagina's, blogs en andere diensten waarop u informatie en materiaal kunt plaatsen, met inbegrip van, zonder beperking, onze Lux Blog en social media pagina's en apps op Twitter, Facebook, LinkedIn, Youtube en Soundcloud (gezamenlijk, "Social Media Pages"). Deze informatie kan op openbare manieren verschijnen, zoals via zoekmachines of andere openbaar beschikbare platformen, en kan worden "gecrawld" of doorzocht door derden. Plaats geen informatie die u niet openbaar wilt maken aan het grote publiek.
 • Offline: We verzamelen offline informatie van u, zoals op een evenement/conferentie of tijdens interacties met Lux-medewerkers.
 • Telefoongesprekken en videoconferenties/vergaderingen: Lux heeft de gewoonte om verkooptelefoongesprekken te monitoren en in sommige gevallen op te nemen voor opleiding of kwaliteitsbewaking. Lux biedt deelnemers aan videovergaderingen/conferenties die worden georganiseerd door Lux werknemers ook de mogelijkheid om de videovergadering/conferentie op te nemen. Indien alle deelnemers ervoor kiezen om de video vergadering/conferentie op te nemen, zal Lux technologieën gebruiken om de inhoud van de video vergadering/conferentie op te nemen of te controleren (en het maken van opnames is in haar legitieme belangen). Indien u (of een andere deelnemer) ervoor kiest om de video vergadering/conferentie niet te laten opnemen, zal Lux in geen geval gebruik maken van enige opname technologieën, zelfs indien de andere deelnemers aan de video vergadering/conferentie hebben ingestemd met het gebruik van deze technologieën.
 • Uit andere bronnen: Om ons beter in staat te stellen u relevante marketing, aanbiedingen en diensten aan te bieden, kunnen we informatie over u verkrijgen uit andere bronnen, zoals openbare databanken, partners of beroepsverenigingen, platforms voor sociale media, evenals van derden. In het kader van de General Data Protection Regulation (GDPR) van de EU moeten derden die Persoonsgegevens over personen in de EU verstrekken, garanties en bewijs overleggen dat ze de informatie hebben verzameld in overeenstemming met de GDPR-vereisten.
 • Via uw browser of apparaat: Bepaalde informatie wordt door de meeste browsers of automatisch via uw apparaat verzameld, waaronder cookies en andere soortgelijke technologieën. Zie hieronder voor aanvullende informatie over het gebruik van cookies en andere technologieën.

Wij en derden gebruiken verschillende technologieën om informatie te verzamelen over uw activiteiten op de websites van Lux.

Cookies en lokale opslagobjecten zijn bestanden die gegevens bevatten, zoals unieke identificatoren, die wij of een derde partij overbrengen naar of lezen van uw apparaat om het apparaat te herkennen, diensten te leveren, gegevens bij te houden en analyses en marketing uit te voeren. Wij en derden gebruiken geautomatiseerde middelen om informatie op uw apparaten te lezen of te schrijven. Deze middelen omvatten verschillende soorten cookies en andere browser- of plugin-gebaseerde lokale opslag (zoals HTML5-opslag).

U kunt ervoor kiezen om alle cookies te controleren en/of te verwijderen van uw harde schijf. Als u een cookie verwijdert, dient u er echter rekening mee te houden dat sommige functies van onze website(s) mogelijk niet toegankelijk zijn voor u. Specifiek voor de Lux Member Site zijn deze cookies noodzakelijk voor de goede werking van de website. Ze bevatten login-informatie en gecodeerde gebruikersgegevens en kunnen niet worden gelezen door andere webservers dan de luxresearchinc.com webserver. U kunt ook de voorkeuren of instellingen in uw webbrowser wijzigen om cookies te beheren. In sommige gevallen kunt u ervoor kiezen om cookies van een primaire website te accepteren, cookies van derden te blokkeren of alle cookies te verwijderen.

We gebruiken andere standaard geautomatiseerde technologieën, zoals webbakens (ook wel clear GIF's of pixeltags genoemd) of vergelijkbare technologieën om cookies af te leveren of met cookies te communiceren en uw gebruik van onze websites bij te houden. We nemen webbakens op in e-mailberichten om bij te houden of u de berichten opent.

Je kunt je keuze opnieuw instellen door op de knop te klikken:

3. Hoe we de verzamelde informatie gebruiken

Wij kunnen uw Persoonsgegevens als volgt gebruiken en openbaar maken:

 • Om te reageren op uw verzoeken en deze in te willigen, zoals het toesturen van aangevraagde materialen, nieuwsbrieven of informatie over webinars/evenementen. De naam, titel, bedrijf en/of land van een deelnemer aan een evenement is beschikbaar voor deelnemers aan het evenement tijdens het evenement (met uitzondering van webinars).
 • Om te reageren op uw vragen, zorgen of verzoeken om klantenservice.
 • Om administratieve informatie naar u te sturen, bijvoorbeeld informatie over onze websites en wijzigingen in onze voorwaarden, bepalingen en beleidsregels.
 • Om met u te communiceren over uw account of contract.
 • Om onderzoek en analyse uit te voeren, inclusief enquêtes.
 • Om u marketingcommunicatie te sturen, waaronder via e-mail en andere online en offline kanalen, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en in overeenstemming met uw voorkeuren, waarvan wij denken dat deze interessant voor u kan zijn.
 • Om uw ervaring op onze websites te personaliseren door inhoud, producten en aanbiedingen voor te stellen die op u zijn afgestemd. Dit kan profilering of geautomatiseerde besluitvorming inhouden, in welk geval Lux marketing- en verkooppersoneel bij het proces betrokken zijn en er geen geautomatiseerde besluiten worden genomen die rechtsgevolgen zouden hebben of een vergelijkbare aanzienlijke invloed op een individu zouden hebben.
 • Voor onze zakelijke doeleinden, zoals gegevensanalyse, audits, fraudebewaking en -preventie, het ontwikkelen van nieuwe producten, het verbeteren of aanpassen van onze producten en diensten, training van personeel, het vaststellen van gebruikstrends, het bepalen van de effectiviteit van onze promotiecampagnes, het uitvoeren en uitbreiden van onze zakelijke activiteiten en het nemen van gegevensgestuurde zakelijke beslissingen.
 • Om geaggregeerde of geanonimiseerde gegevens te creëren, die we onbeperkt mogen gebruiken en openbaar maken.
 • Om u te overwegen voor tewerkstellingsdoeleinden.
 • Zoals wij noodzakelijk of gepast achten: (a) onder toepasselijk recht, inclusief wetten buiten het land waar u woont; (b) om te voldoen aan een juridisch proces; (c) om te reageren op verzoeken van openbare en overheidsinstanties, inclusief openbare en overheidsinstanties buiten het land waar u woont; (d) om onze algemene voorwaarden af te dwingen; (e) om onze activiteiten of die van een van onze Filialen te beschermen; (f) om onze rechten, privacy, veiligheid of eigendom en/of die van onze Filialen, u of anderen te beschermen; en (g) om ons in staat te stellen beschikbare rechtsmiddelen aan te wenden of de schade die wij mogelijk oplopen te beperken.
 • In verband met een bedrijfsverkoop, fusie, joint venture, consolidatie, wijziging in de zeggenschap, overdracht van substantiële activa, faillissement, liquidatie, reorganisatie of andere vervreemding van ons bedrijf, onze activa of ons aandelenkapitaal of een deel daarvan (of de ontvanger van de gegevens in deze gevallen de gegevens zal behandelen in overeenstemming met deze Privacyverklaring, hangt af van de toepasselijke wetgeving en andere factoren).
 • Voor pre-transactie beoordeling met betrekking tot de transacties beschreven in de vorige lijst.

Lux verkoopt geen lijsten of gebruiksinformatie. We aanvaarden geen reclame op onze site en hebben dus geen informatieverplichtingen tegenover derden.

Onze wettelijke basis voor het verzamelen en gebruiken van de hierboven beschreven Persoonsgegevens zal afhangen van de betrokken informatie en de specifieke context waarin we deze verzamelen, zoals beschreven in Sectie 2. We zullen uw informatie verzamelen en gebruiken wanneer de verwerking ervan onze legitieme zakelijke belangen dient, zoals voor direct marketing en verkoop van Lux's producten en diensten aan potentiële Business-to-Business (B2B) klanten. Onze wettelijke basis voor het verwerken van informatie in bepaalde omstandigheden zal ook gebaseerd zijn op uw toestemming om dit te doen of wanneer we de informatie nodig hebben om een contract met u uit te voeren of om een contract met u aan te gaan. In sommige gevallen kunnen we ook wettelijk verplicht zijn om informatie van u te verzamelen.

Als we u vragen om informatie te verstrekken om te voldoen aan een wettelijke verplichting of om een contract met u aan te gaan, zullen we dit op het betreffende moment duidelijk maken en u informeren of het verstrekken van uw informatie al dan niet verplicht is (evenals over de mogelijke gevolgen als u uw informatie niet verstrekt).

We bewaren uw informatie als volgt:

We bewaren je Persoonsgegevens gedurende een periode die overeenkomt met het oorspronkelijke doel van de verzameling, inclusief het nastreven van onze legitieme zakelijke belangen (zoals beschreven in Sectie 3), het nakomen van onze wettelijke verplichtingen, het oplossen van geschillen en het afdwingen van toepasselijke overeenkomsten. Gegevens kunnen extra lang bewaard blijven in kopieën die zijn gemaakt voor back-up- en bedrijfscontinuïteitsdoeleinden.

We beveiligen uw gegevens als volgt:

We hebben gepaste organisatorische, technische en administratieve maatregelen geïmplementeerd om Persoonsgegevens binnen onze organisatie te beschermen, inclusief beveiligingscontroles om ongeautoriseerde toegang tot onze systemen te voorkomen. Hoewel we redelijke maatregelen nemen om je Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, misbruik, storingen en onbevoegde toegang, wijziging en openbaarmaking, kan geen enkele gegevensoverdracht via internet volledig veilig zijn en kunnen we de veiligheid van informatie die je via onze websites of andere online of offline kanalen verstuurt niet garanderen of waarborgen.

U bent verantwoordelijk voor de geheimhouding van uw referenties die u gebruikt om toegang te krijgen tot een account of dienst bij Lux, en u moet vermoedelijke ongeoorloofde activiteiten aan ons melden. U bent verantwoordelijk voor activiteiten die worden uitgevoerd met uw referenties.

Wij kunnen uw gegevens als volgt overdragen:

 • Aan andere bedrijven of mensen met wie we een contract hebben gesloten om namens ons taken uit te voeren of diensten te verlenen. Wij kunnen uw Persoonsgegevens met sommigen van hen delen om de uitvoering van de gecontracteerde taken mogelijk te maken, of om ons te helpen de goederen en diensten te leveren die wij u aanbieden. Voorbeelden hiervan zijn financiële controles, marketing- en CRM-platforms (Customer Relationship Management), leveranciers van software en platforms voor kunstmatige intelligentie, marketing- en verkoopdiensten en technische ondersteuning. Bij het selecteren van onze leveranciers en partners houden we rekening met hun gegevensverwerkingsprocessen.
 • Links van een Lux website naar andere websites of bronnen op het internet die geen deel uitmaken van de producten, programma's of diensten van Lux. Evenzo kunnen andere websites of bronnen links bevatten naar de websites van Lux. We hebben geen controle over deze andere websites of hun privacypraktijken, en alle informatie die u verstrekt aan deze sites is onderworpen aan het Privacybeleid van deze sites en niet aan deze Privacyverklaring.
 • Over de kantoren en faciliteiten van Lux. Lux is gevestigd in de Verenigde Staten en heeft kantoren in Nederland, Singapore en Japan. Afhankelijk van het land waar u woont, zullen wij, wanneer u informatie aan ons verstrekt, deze informatie overbrengen naar onze vestigingen in de Verenigde Staten. De ontvangers van de informatie die eerder in dit gedeelte van de Privacyverklaring is beschreven, kunnen zich in de Verenigde Staten of elders in de wereld bevinden. Privacywetten in deze landen bieden mogelijk geen bescherming die gelijkwaardig is aan die van het land waarin u woont, en uw regering kan dergelijke bescherming al dan niet toereikend achten. Wij zullen er altijd voor zorgen dat er een wettelijke basis en een relevante beveiligingsmethode is voor een dergelijke gegevensoverdracht, zodat uw Persoonsgegevens worden behandeld op een manier die in overeenstemming is met en voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming. Wij hebben de Privacy Shield EU-standaard contractuele clausules ingevoerd als onze beschermingsmethode.
 • Als je meer informatie nodig hebt, kun je deze opvragen via Privacy.Officer@luxresearchinc.com.

4. Uw rechten en keuzes met betrekking tot het gebruik van uw gegevens

Je hebt het recht om:

 • Verzoek om toegang tot, bijwerking of correctie van uw persoonlijke gegevens.
 • Lux verzoeken om uw informatie over te dragen aan een andere organisatie.
 • Lux verzoeken om uw informatie te verwijderen of de verwerking van uw informatie te beperken.
 • Bezwaar maken tegen direct marketing.

Jouw keuzes:

 • U kunt er altijd voor kiezen om geen informatie vrij te geven. Als u hiervoor kiest, zullen we echter waarschijnlijk beperkt worden in het beantwoorden van uw vraag of het leveren van diensten aan u.
 • Als u eerder toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw Persoonsgegevens, hebt u het recht om uw toestemming geheel of gedeeltelijk in te trekken. Om uw toestemming in te trekken, kunt u contact opnemen met Privacy.Officer@luxresearchinc.com. Zodra wij bericht hebben ontvangen dat u uw toestemming hebt ingetrokken, zullen wij uw gegevens niet langer verwerken voor het doel of de doelen waarvoor u oorspronkelijk toestemming hebt gegeven, tenzij er andere wettelijke gronden zijn waarvoor wij uw gegevens verwerken.
 • U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens wanneer wij ons baseren op uw toestemming of een legitiem belang om uw gegevens te verwerken. Zodra we een kennisgeving van uw bezwaar hebben ontvangen, zullen we uw gegevens niet langer verwerken voor deze doeleinden, tenzij we dwingende legitieme redenen hebben voor verdere verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims.
 • U kunt zich afmelden voor het ontvangen van marketingberichten van Lux door u af te melden via de afmeldings- of opt-outlink in een e-mail, of door een e-mail te sturen naar Privacy.Officer@luxresearchinc.com. We zullen zo snel als redelijkerwijs mogelijk aan uw verzoek(en) voldoen. Houd er rekening mee dat als u zich afmeldt voor het ontvangen van marketinggerelateerde e-mails van ons, we u nog steeds belangrijke administratieve berichten kunnen sturen. Als u bovendien wilt dat wij u geen marketingberichten meer sturen, kunt u ons het beste toestaan uw gegevens te bewaren met een "geen contact" instelling, zodat we weten dat we in de toekomst geen contact meer met u moeten opnemen.
 • Klanten kunnen zich afmelden voor het ontvangen van inhoudsberichten van Lux door de voorkeuren voor het tijdschriftabonnement aan te passen; klik op de 'beheer je abonnement'- of afmeldlink in een e-mail, via het Lux Member Site Subscription Center (je moet inloggen op de website om je abonnement aan te passen), of door een e-mail te sturen naar Privacy.Officer@luxresearchinc.com.

U kunt als volgt een verzoek indienen:

 • In sommige gevallen hebt u rechtstreeks toegang tot uw account en andere persoonlijke gegevens en kunt u zelf informatie wijzigen, bijwerken, toevoegen of verwijderen door in te loggen op de relevante gedeelten van onze websites, zoals hierboven vermeld.
 • Voor toegang tot, correctie van of vragen over uw informatie in ons bezit, kunt u een e-mail sturen naar Privacy.Officer@luxresearchinc.com of contact opnemen met:
  Lux Research, Inc.
  Privacy Officer
  100 Franklin Street, 8th Floor
  Boston, MA 02110
  USA
 • We kunnen u vragen om uw identiteit te bewijzen met goedgekeurde identificatie voordat we uw verzoek inwilligen.
 • Wanneer we een verzoek ontvangen om een van deze rechten uit te oefenen, wordt de informatie gratis verstrekt, behalve wanneer verzoeken duidelijk ongegrond of buitensporig zijn, in het bijzonder vanwege het repetitieve karakter ervan. In deze omstandigheden kunnen we een redelijke vergoeding vragen of weigeren op het verzoek in te gaan. We zullen u op de hoogte stellen van eventuele kosten voordat we een verzoek indienen.
 • Als u van mening bent dat onze verwerking van uw persoonlijke gegevens niet in overeenstemming is met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming, kunt u een klacht indienen:
 • Rechtstreeks met Lux door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in deze sectie.
 • Bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit. De naam en contactgegevens van de gegevensbeschermingsautoriteiten in de Europese Unie vindt u hier.
 • Houd er rekening mee dat we bepaalde informatie moeten bewaren voor archiveringsdoeleinden en/of om transacties te voltooien die u bent begonnen voordat u om dergelijke toegang, wijziging of verwijdering verzocht.

5. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Lux kan deze Privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. De "Ingangsdatum" bovenaan deze pagina geeft aan wanneer deze Privacyverklaring voor het laatst werd herzien. Alle wijzigingen aan deze Privacyverklaring worden van kracht wanneer we de herziene Privacyverklaring op onze websites plaatsen.

Wat wil je vandaagonderzoeken?