อินโฟกราฟิก

The Five Key Shifts In Consumer Culture That Every Organization Must Pay Attention To In 2024

โดย:

ผู้อํานวยการฝ่ายวิจัยระดับโลก

ผู้อํานวยการฝ่ายวิจัย

In 2023, we identified five key shifts for organizations to monitor. Here, we review these shifts and provide an update on their status in 2024. When assessing cultural shifts, it’s crucial to recognize that changes in consumer beliefs and behaviors are gradual and aren’t restricted by the calendar year. Culture doesn’t happen in business quarters. Shifts starting in 2023 are neither “complete” nor “irrelevant” simply with the year’s end. Instead, understanding their ongoing relevance and evolution into 2024 is what matters.

For example: In 2023, consumers understood resilience as a system’s capacity to anticipate, withstand, and recover from threats. But a year of global turmoil, from wars to inflation and climate emergencies, has pushed them beyond single-system thinking to consider the resilience of the entire, interconnected, interwoven globe. They have seen that events in one locale can have global repercussions, like wildfire smoke from one country reaching another, or wars abroad impacting the cost of living halfway across the world. So, they recognize that resilience cannot be attained in isolation, limited to a single nation, region, or sector. Instead, it calls for a more unified approach to address significant challenges, underscoring the need for collective action and global cooperation.

We previously identified five key shifts for organizations to monitor. This infographic reviews these shifts and provides an update on their status in 2024.

ขอบคุณ!

การดาวน์โหลดของคุณจะเริ่มขึ้นในไม่ช้า

The Five Key Shifts In Consumer Culture That Every Organization Must Pay Attention To In 2024

โดย:

ผู้อํานวยการฝ่ายวิจัยระดับโลก

ผู้อํานวยการฝ่ายวิจัย

เกี่ยวกับ Lux Research

Lux Research เป็นผู้ให้บริการชั้นนําด้านโซลูชันการวิจัยและการให้คําปรึกษาที่ใช้เทคโนโลยี ซึ่งช่วยให้ลูกค้าขับเคลื่อนการเติบโตผ่านนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ผู้บุกเบิกในอุตสาหกรรมการวิจัย Lux ผสมผสานความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคและข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจเข้ากับแพลตฟอร์มข่าวกรองที่เป็นกรรมสิทธิ์โดยใช้การวิเคราะห์ขั้นสูงและวิทยาศาสตร์ข้อมูลเพื่อแสดงตัวบ่งชี้ชั้นนําที่แท้จริง ด้วยข้อมูลที่มีคุณภาพที่ได้จากการวิจัยเบื้องต้นการวิเคราะห์ตามข้อเท็จจริงและความคิดเห็นที่ท้าทายความคิดแบบดั้งเดิมลูกค้าของ Lux จึงมีอํานาจในการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลมากขึ้นในวันนี้เพื่อให้แน่ใจว่าจะประสบความสําเร็จในอนาคต

เกี่ยว ข้อง กับ เนื้อหา

คุณต้องการค้นหา อะไรอีกครั้งในวันนี้?